Insikter

Koka en groda…

Hur är det man menar när man säger man kokar en groda… Att koka en groda, då låter man vattnet sakta koka så att grodan

Läs inlägg