Koka en groda…

Hur är det man menar när man säger man kokar en groda… Att koka en groda, då låter man vattnet sakta koka så att grodan

Läs inlägg