Passion, Hållbarhet & Attraktionslagen 😅

Vad är passion? Enligt Wikipedia: Passion, lidelse (av latinets patio= lida), kan betyda stark förkärlek till någonting, till exempel att man har passion för ett ändamål, en sak, en person, en förändring eller en åsikt. Den ursprungliga betydelse är den kristna. Under 1800-talet får passion utifrån den kristna betydelsen en överförd betydelse av Fortsätt läsa

OSHO insikter

För mer än 40-år sedan i AIDS epidemins början, fick OSHO följande fråga: Hur kan man undvika en epidemi?   OSHO svarade: ”Du ställer fel fråga. Frågan borde ha varit så här: “Säg något om rädslan för att dö, i mitt hjärta, på grund av epidemin?” Hur räddar du dig Fortsätt läsa

Ivra Kivra!

Jag blev begåvad med en ny tjänst…Kivra. En tjänst på nätet som helt plötsligt började skicka skattekonto och fakturor till en virtuell brevlåda… Vad hade hänt? Hade jag anmält mig till detta? Min mailbox på jobbet svämmades över med massor av personliga angelägenheter som jag tidigare hade fått i pappersformat. Fortsätt läsa

Snabba Nyheter!

Vi litar blint på vad nyheterna säger, när det ofta är mycket enkelt att ta reda på sanningen genom att söka på nätet och hitta information om var nyheten kommer ifrån… Det är väl därför vi har nyheterna, tänker du nu… bara för att slippa att leta… Visst, det har Fortsätt läsa