Insikter

Ur led är tiden…

Sitt, stå, stå, sitt, sitt, stå, sitt, stå, stå, sitt! Klockan klämtar och tiden går bara fortare och fortare… Vad är det som händer? Kan

Läs inlägg