Attraktionslagen, tolkningar

Dagens Kort | Slutet?

Allting har en början och ett slut… Det känns för många som om slutet är nära, men det är snarare en ny början som är

Läs inlägg